Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan asemanseudun kaavoitus etenee

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan erittäin merkittävää asemakaavaa ja asemakaavan muutosta 1. kaupunginosan (Keskusta) kortteleita 19,20,22,24 ja 27 sekä katu-, puisto- ja rautatiealuetta. 3. kaupunginosan (Koskipuhto) kortteleita 10 ja 46 sekä katu- ja rautatiealuetta (Asemanseutu 2. vaihe).

Asemanseudun kaavoitus on Ylivieskassa ollut vireillä vuodesta 18.8.2003 ja kaavoitus oli keskeytyksissä vuodesta 2010 saakka, kunnes teknisten lautakunnan päätöksellä 24.10.2017 § 97 kaavoitus vaiheistettiin. Nyt käsiteltävänä olevan 2-vaiheen suunnittelualue sijoittuu molemmin puolin rautatietä rajautuen lännessä Rautatiekatuun, Torikatuun sekä Pajalankatuun ja idässä Ratakatuun. Aluetta ympäröi ydinkeskustan asunto- ja liikekorttelit sekä Koskipuhdon teollisuus- ja asuntokorttelit.

Ylivieskan keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden keskustaa halutaan kehittää monipuolisena ja monimuotoisena kaupunkiympäristönä ja lisätä elinvoimaisuutta ydinkeskustassa luomalla viihtyisää kaupunkitilaa. Suunnittelualueelle radan molemmin puolin voidaan kaavoituksen myötä rakentaa korkeatasoisia tiloja asumiselle, työpaikoille, palveluille, erikoiskaupan liiketiloille sekä muille toiminnoille.

Kaavoitusta maakunnallisesti arvokkaan alueen ehdoilla

Koska kyseessä on maakunnallisestikin arvokas kohde, asemanseudun kaavaa suositellaan kehitettäväksi sen arvojen pohjalta monipuolisena, keskusta-aluetta rikastuttavana, korkeatasoisena palvelu- ja asuinalueena. Alueella tulee erityisesti ottaa huomioon alueen puistomaisen luonteen säilyminen sekä osin julkinen, osin puolijulkinen rooli osana keskusta-alueen viherverkkoa. Kaupunkikuvassa halutaan myös säilyttää osa maakunnallisesti arvokkaasta rautatieaseman alueesta rakennuksineen sekä paikallisesti arvokkaasta rautatieaseman viheralueesta. Näin alue kertoo myös tulevaisuudessa rautatieläisten toimitiloista ja rautatien historiasta Ylivieskassa.

Lisätietoja asiassa antaa:

Maria Sorvisto, kaupunginjohtaja, puh. 044 4294 210
Leena Löytynoja, tekninen johtaja, puh. 044 4294 237
Risto Suikkari, kaupunginarkkitehti, puh. 044 4294 232

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare