Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan kaupunki tiedottaa alueen tulvatilanteesta 12.4.2024 klo 13.00

Ylivieskan kaupungin alueella tulvatilanne jatkuu haastavana. Tulva voi mahdollisesti vielä pahentua viikonlopun aikana. Sulaneet lumet ja patoutuvat jäät nostavat jokien vedenpintoja tulvakorkeuksiin.

Ylivieskassa Visalantien varrella on useita taloja veden saartamana. Sipilän palvelukeskuksen kellarista on jouduttu pumppaamaan tulvavesiä. Jätevesiä joudutaan edelleen laskemaan ohijuoksutuksella Kalajokeen pumppaamoiden kohdalta. Kaupungin pumppaamoiden koko kapasiteetti on käytössä ja tilanteen jatkumiseen on varauduttu.

Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä on kokoontunut. Viikonlopun henkilöstöresurssia on lisätty ja on varauduttu tiedottamiseen tilanteen kehittymisestä. Yhteistyötä tehdään Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja:

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi palvelussa:

Lestijoki, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki,  Pattijoki, Oulujoki, Kiiminkijoki, Iijoki, Kuivajoki

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Ylivieskan kaupunki, laitosmiehet/viemärit, päivystyspuhelin 044 4294 517.

Toimintaohjeita tulvatilanteessa (https://www.vesi.fi/tulvakeskus/)

  • Seuraa viranomaisten tiedotuksia, viestintää ja ohjeita ja toimi niiden mukaan.
  • Pysy poissa tulvavedestä. Tulvavesi voi olla saastunutta. Pese kädet tarvittaessa.
  • Varo virtaavaa tulvavettä – jo 15 cm syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen.
  • Aja varovasti. Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkusillat, ja aiheuttaa tierakenteiden tai siltojen huuhtoutumisen virtaavan veden mukana.
  • Älä koskaan aja autoa tulvivalle tielle. Jo 45–60 cm syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen aiheuttaen hukkumisriskin matkustajille. Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon.
  • Tuki viemärit, rummut ja salaojat, rakenna tilapäinen suojapenger talosi ympärille tai ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli pumpulla kuivana.
  • Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle, katkaise sähkö pääkytkimestä, ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta tai suojaa ne. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
  • Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit.
  • Älä käytä hissiä. Kulkeminen hissillä tulvivaan kellarikerrokseen voi olla hengenvaarallista.
  • Mahdollisuuksien mukaan ota kuvia tulvasta ja vahingoista – nopeutat vakuutuskorvauspäätöstä.

Jos et pääse omin avuin turvaan, soita hätänumeroon 112, kerro sijaintisi ja pyydä apua.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare