Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan kaupunki tiedottaa alueen tulvatilanteesta 13.4.2024 klo 11.00

Ylivieskan kaupungin alueella tulvatilanne on pysynyt haastavana yön aikana. Nyt tilanne on rauhallinen mutta varautumisen taso on yhä korkea.

Jätevesiä joudutaan edelleen laskemaan ohijuoksutuksella Kalajokeen pumppaamoiden kohdalta. Kaupungin pumppaamoiden koko kapasiteetti on käytössä. Mahdollisiin sateisiin varaudutaan ottamalla varapumppuja käyttöön. Tällä hetkellä kriittisimpiä kohteita ovat Niemenranta sekä Kaisaniemessä Lehmustien alue. Hetkellisiä viemärin virtausongelmia voi olla koko kaupungin alueella.

Sipilän palvelukeskuksen kellarista on jouduttu pumppaamaan tulvavesiä. Savarin alueella yksi alikulku on ollut poissa käytöstä tulvaveden vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on tiedottanut, että tulvatehtäviä on ollut 18 kappaletta. Suurin osa tehtävistä on painottunut Alavieskaan ja Ylivieskaan. Tilanne 12.4.2024 iltana oli rauhallinen mutta viikonlopun osalta ei ole odotusta, että tilanne merkittävästi helpottuisi. Jäät ovat vielä vahvasti kiinni Kalajoessa ja niiden lähtö voi kestää koko viikonlopun tehden patoja aina alavirtaan seuraavaan kohteeseen.

Pelastuslaitos toivoo tiedotuksessaan, että vanhemmat varoittavat lapsiaan leikkimästä tulva-alueella. Suuret jäälohkareet ja voimakas virtaus ovat vaaranpaikkoja kaikille. (Lähde: www.tilannehuone.fi)

ELY-keskuksen 12.4.2024 julkaiseman tiedotteen mukaan tulvahuippua ennustetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläisille joille viikonlopulle. Kalajoessa on vielä paljon jäitä paikallaan kovasta virtaamasta huolimatta. Koskien alapuolisissa paikoissa on jääkasaumia. Alavieskan keskustaan 11.4. muodostunut jääpato on edelleen paikallaan, ja veden pinta on pysynyt viime tunteina samana. Jääpadon liikettä seurataan. Padon muodostumiseen alemmas suvantoon on varauduttu. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus korostaa varautumisen tärkeyttä kiinteistöjen tulvasuojauksessa. Tulva-alueilla asuvien ihmisten on itse varauduttava mahdollisiin kevättulviin hyvissä ajoin ja ennakoiden. Hyvissä ajoin varautuminen on tärkeää myös siksi, että tulvatilanteet muuttuvat nopeasti. (Lähde: Tulvahuippua ennustetaan Pohjois-Pohjanmaan eteläisille joille viikonlopulle | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (sttinfo.fi))

Lisätietoja:

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi palvelussa:

Lestijoki, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki,  Pattijoki, Oulujoki, Kiiminkijoki, Iijoki, Kuivajoki

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Ylivieskan kaupunki, laitosmiehet/viemärit, päivystyspuhelin 044 4294 517.

Toimintaohjeita tulvatilanteessa (https://www.vesi.fi/tulvakeskus/)

  • Seuraa viranomaisten tiedotuksia, viestintää ja ohjeita ja toimi niiden mukaan.
  • Pysy poissa tulvavedestä. Tulvavesi voi olla saastunutta. Pese kädet tarvittaessa.
  • Varo virtaavaa tulvavettä – jo 15 cm syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen.
  • Aja varovasti. Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkusillat, ja aiheuttaa tierakenteiden tai siltojen huuhtoutumisen virtaavan veden mukana.
  • Älä koskaan aja autoa tulvivalle tielle. Jo 45–60 cm syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen aiheuttaen hukkumisriskin matkustajille. Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon.
  • Tuki viemärit, rummut ja salaojat, rakenna tilapäinen suojapenger talosi ympärille tai ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli pumpulla kuivana.
  • Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle, katkaise sähkö pääkytkimestä, ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta tai suojaa ne. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
  • Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit.
  • Älä käytä hissiä. Kulkeminen hissillä tulvivaan kellarikerrokseen voi olla hengenvaarallista.
  • Mahdollisuuksien mukaan ota kuvia tulvasta ja vahingoista – nopeutat vakuutuskorvauspäätöstä.

Jos et pääse omin avuin turvaan, soita hätänumeroon 112, kerro sijaintisi ja pyydä apua.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare