Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan kaupunki tiedottaa alueen tulvatilanteesta 15.4.2024 klo 11.00.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on julkaissut viimeisimmän viranomaistiedotteen 14.4.2024 klo 22.00. Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimi on palauttanut valmiutensa Ylivieskan osalta tavanomaiseen.

Ylivieskan kaupunkiorganisaation häiriötilanteiden johtokeskus on purettu 15.4.2024 klo 9.00 ja varautuminen on normaalitasolla.

Sunnuntai-maanantai -yön välisellä ajalla tilanne on parantunut ja veden pinta on laskenut. Pumppaamot toimivat edelleen ja ohijuoksutusta on voitu vähentää.

Niemelänkyläntie ja Visalantie ovat auki. Korteperän tie on vielä poikki.

Hamarintie pysyy suljettuna. Tie edellyttää kuntotarkastuksen ennen avaamista.

Vierimaantien alikulku on avattu käyttöön. Sään muuttumisen vuoksi tie voi olla liukas ja aluetta on hiekoitettu. Savarissa Kärkkäisen alueen alikulku on suljettu.

Tulvavedet ovat aiheuttaneet vaurioita kaupungin tie- ja katuverkostoon. Vaurioita paikannetaan ja korjaustoimenpiteitä käynnistetään tärkeysjärjestyksen mukaisesti turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Niemelän koulussa opetus jatkuu 16.4.2024 normaalisti. Asiasta tiedotetaan Wilman välityksellä.

Lisätietoja:

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi palvelussa:

LestijokiKalajokiPyhäjoki, Siikajoki,  PattijokiOulujokiKiiminkijokiIijokiKuivajoki

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Ylivieskan kaupunki, laitosmiehet/viemärit, päivystyspuhelin 044 4294 517.

Toimintaohjeita tulvatilanteessa (https://www.vesi.fi/tulvakeskus/)

  • Seuraa viranomaisten tiedotuksia, viestintää ja ohjeita ja toimi niiden mukaan.
  • Pysy poissa tulvavedestä. Tulvavesi voi olla saastunutta. Pese kädet tarvittaessa.
  • Varo virtaavaa tulvavettä – jo 15 cm syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen.
  • Aja varovasti. Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkusillat, ja aiheuttaa tierakenteiden tai siltojen huuhtoutumisen virtaavan veden mukana.
  • Älä koskaan aja autoa tulvivalle tielle. Jo 45–60 cm syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen aiheuttaen hukkumisriskin matkustajille. Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon.
  • Tuki viemärit, rummut ja salaojat, rakenna tilapäinen suojapenger talosi ympärille tai ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli pumpulla kuivana.
  • Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle, katkaise sähkö pääkytkimestä, ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta tai suojaa ne. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
  • Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit.
  • Älä käytä hissiä. Kulkeminen hissillä tulvivaan kellarikerrokseen voi olla hengenvaarallista.
  • Mahdollisuuksien mukaan ota kuvia tulvasta ja vahingoista – nopeutat vakuutuskorvauspäätöstä.

Jos et pääse omin avuin turvaan, soita hätänumeroon 112, kerro sijaintisi ja pyydä apua.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare