Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Ylivieskan kaupungin tilannekatsaus alueen tulvatilanteesta 13.4.2024 klo 22.00

Ylivieskan kaupungin alueella tulvatilanne on jatkunut haastavana koko lauantaipäivän. Tässä kooste päivän tulvatilanteen kehittymisestä

13.4.2024 klo 17.09

Hamarintie on tulvaveden vuoksi poikki koko matkalta.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta saadun tiedon mukaan tulvavesi on noussut Hamarintielle ja tie on poikki koko matkalta.

Matkaparkissa oleville ja siihen saapuville osoitetaan uusi paikka liikuntakeskuksen alueelle, jossa huoltorakennukset ovat matkailijoiden käytössä. Yhteyshenkilö Mervi Jutila p. 044 4294 492.

13.4.2024 klo 20.55

Koskipuhdon Hamarintien tilanne on rauhoittumassa, mutta alajuoksulla tilanne vaikeutuu. Tällä hetkellä Niemelänkyläntie on poikki ja Visalantien toinen kaista on osittain käytössä. Ethän liiku alueella ilman välttämätöntä tarvetta.

13.4.2024 klo 21.28

Siltatie on nyt katkaistu liikenteeltä kaivurin työskentelyn vuoksi.

Tilanne juuri nyt

Tulevasta yöstä odotetaan vaikeaa Ylivieskan alueella ja koko joen alajuoksulla. Jääpadot alajuoksulla nostavat vedenpintaa tällä hetkellä varsinkin Niemelänkylän alueella. Henkilöstöresussia on lisätty ja myös tiedottamiseen on varauduttu ympäri vuorokauden koko viikonlopun ajan.

Yhteistyötä tehdään Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja:

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi palvelussa:

Lestijoki, Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki,  Pattijoki, Oulujoki, Kiiminkijoki, Iijoki, Kuivajoki

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Ylivieskan kaupunki, laitosmiehet/viemärit, päivystyspuhelin 044 4294 517.

Toimintaohjeita tulvatilanteessa (https://www.vesi.fi/tulvakeskus/)

  • Seuraa viranomaisten tiedotuksia, viestintää ja ohjeita ja toimi niiden mukaan.
  • Pysy poissa tulvavedestä. Tulvavesi voi olla saastunutta. Pese kädet tarvittaessa.
  • Varo virtaavaa tulvavettä – jo 15 cm syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen.
  • Aja varovasti. Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkusillat, ja aiheuttaa tierakenteiden tai siltojen huuhtoutumisen virtaavan veden mukana.
  • Älä koskaan aja autoa tulvivalle tielle. Jo 45–60 cm syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen aiheuttaen hukkumisriskin matkustajille. Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon.
  • Tuki viemärit, rummut ja salaojat, rakenna tilapäinen suojapenger talosi ympärille tai ympäröi talon alaosa muovilla ja pidä suojapenkereen sisäpuoli pumpulla kuivana.
  • Mikäli tulva nousee uhkaavan lähelle, katkaise sähkö pääkytkimestä, ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta tai suojaa ne. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.
  • Sulje kaikki kaasuventtiilit ja öljylämmityksen venttiilit.
  • Älä käytä hissiä. Kulkeminen hissillä tulvivaan kellarikerrokseen voi olla hengenvaarallista.
  • Mahdollisuuksien mukaan ota kuvia tulvasta ja vahingoista – nopeutat vakuutuskorvauspäätöstä.

Jos et pääse omin avuin turvaan, soita hätänumeroon 112, kerro sijaintisi ja pyydä apua.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare