Kategoriat
Asuminen ja ympäristö

Asemanseutu

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemanseudun asemakaavan muutosta ja laajennusta koskevat kaavarunkoluonnokset A ja B sekä niiden pohjalta laaditut kaavaluonnosvaihtoehdot A ja B olivat nähtävillä maankäyttöyksikössä ja kirjastossa 21.6. – 11.8.2010.