Kategoriat
Työ ja yrittäminen Yleinen

Jouluostokset paikallisilta yrittäjiltä

Ylivieskan kaupunki ja YTEK aloittivat yhteisen kampanjan paikallisten yrittäjien tukemiseksi koronaepidemian keskellä viime keväänä. Kampanja pyörii yhä ja annamme sen kautta markkinointiapua yrityksillemme.

TUE PAIKALLISTA YRITTÄJÄÄ -sivu toimii alustana paikallisten yrittäjien toiminnan markkinointiin ja tiedottamiseen. Sivulle kerätään paikallisten yritysten yhteystietoja, poikkeusolojen palveluja (kotiinkuljetus, lahjakortit tms) tai muuta haluttua näkyvyyttä.

Voisiko tänä vuonna olla joululahjana mm. paikallisten tuotteita ja palveluita?

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ylivieskan kaupungin 1.12. päivitetyt toimenpiteet koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi

Alueellinen koordinaatiotyöryhmä linjasi sunnuntaina 29.11. tiukennuksista alueellisen koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä on päivittänyt omaa ohjeistustaan Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 1.12. päätöksen mukaiseksi.

 • Ylivieskan kaupunki sulkee hallinnassaan ja määräysvallassaan olevat julkiset tilat.
 • Uimahalli ja kaikki kaupungin omistuksessa olevat sisäliikuntatilat (ml. jäähalli ja koulujen tilat) suljetaan harrastus- ja yksityiskäytöltä 18.12.2020 saakka.
 • Kaikki Ylivieskan kaupungin toimesta harjoitettu ryhmäliikuntatoiminta keskeytetään 18.12.2020 saakka (ml. Ylivieskan seudun kansalaisopiston ryhmät Ylivieskassa).
 • Kirjasto pysyy auki rajoitustoimenpitein. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat perutaan. Omatoimilehtisali on suljettuna 18.12. saakka.
 • Kulttuurikeskus Akustiikka, nuorisotalo Sputnik ja teatteri Artteri suljetaan harrastus- ja yksityiskäytöltä 18.12.2020 saakka.
 • Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston toimintaa ei keskeytetä, opiston toimesta ohjeistetaan erillisistä rajoitustoimista.
 • Ylivieskan Kehityspalvelut YTEKin sekä Ohjaamon tilat pysyvät auki.
 • Työllisyyspalveluiden toiminta jatkuu ennallaan.
 • Lukiossa siirrytään etäopetukseen 1.12. alkaen. Tarkemmista järjestelyistä lukio tiedottaa opiskelijoilleen ja heidän vanhemmilleen Wilman kautta.
 • Esi- ja perusopetuksessa (0.-9. lk) ei siirrytä tässä vaiheessa etäopetukseen. Etäopetukseen voidaan siirtyä vain siinä tapauksessa, jos paikallinen tartuntatautiviranomainen tai AVI niin päättää.
 • Maskisuositus on voimassa Jokirannan koululla 7.–9.-luokilla. Oppilaille jaetaan maskeja kaupungin toimesta.
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 2.12. – 18.12.2020.

AVIn päätöksen voit lukea täältä.

Ylivieskan kaupunki sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntatautiviranomaiset suosittelevat vahvasti maskien käyttöä alueellaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 2.12. – 18.12.2020. Tämä päätös korvaa aiemman Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.11.2020 antaman päätöksen (PSAVI/8974/2020).

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Asuminen ja ympäristö Yleinen

Vestia tiedottaa: Asiointiohjeistus Vestia Oy:n toimipisteissä koronavirusaikana

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on eilen 29.11. antanut Vestia Oy:n toimialueen kunnille suosituksensa koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Näiden suositusten mukaisesti Vestia Oy on tarkentanut ohjeistustaan toimipisteillä asioiville ja pyrkii siten hillitsemään viruksen leviämistä ja varmistamaan työntekijöidensä sekä asiakkaidensa turvallisuuden. Ohjeistukset ovat voimassa toistaiseksi.

Ohjeistus hyötyjäteasemilla ja lajittelupihoilla asioiville:

 • Vältä tarpeetonta asiointia.
 • Yhtä aikaa voi asioida enintään 10 asiakasta.
 • Käytä kasvomaskia mahdollisuuksien mukaan.
 • Muista säilyttää turvaväli muihin henkilöihin.
 • Vältä asioimista ruuhkaisimpaan aikaan, eli juuri toimipisteen avauduttua.

Asiakaspalvelun, kierrätysneuvonnan ja toimiston toiminta koronavirusaikana

Vestia Oy:n asiakaspalvelu palvelee asiakkaita normaalien aukioloaikojen mukaisesti maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.30. Asiakaspalvelu hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Ylivieskan jätekeskuksessa toimisto- ja palvelurakennusten ulko-ovet ovat lukittu ja henkilökunnan ulkopuolisia vierailijoita ei oteta vastaan. Kierrätysneuvojan vierailut muualle ja ulkopuolisten ryhmien vierailut jätekeskukseen ovat tällä hetkellä myös kielletty.

Lisätietoja:

asiakaspalvelu / asiakaspalvelu@vestia.fi / (08) 410 8700

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Alueellinen koordinaatiotyöryhmä ohjeisti 29.11. alueen kuntia koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on sunnuntaina 29.11. antanut alueen kunnille suosituksensa koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Ryhmä linjasi lauantaina 28.11. pidetyssä kokouksessaan epidemian siirtyneen Pohjois-Pohjanmaalla leviämisvaiheeseen. Suositukset astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa 18.12. asti.

1.12. Suosituksia päivitetty * ja ** merkinnöillä koordinaatiotyöryhmän 30.11. tekemien tarkennusten mukaisesti.

Laajennettu johtoryhmä kokoontuu huomenna maanantaina 30.11. ja tiedottaa Ylivieskan kaupunkia koskevista toimenpiteistä saman päivän aikana.

Suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä

Julkiset tilat

 • Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta kuitenkin turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille

Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita)

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa*
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen **
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 12-17 vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset.

Julkiset tilat

 • Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

 • Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
 • Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

Opetuksen järjestäminen (Ylivieskan kaupunki tiedottaa opetuksen järjestelyistä maanantaina 30.11.)

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti

Suositukset noudattavat 24.11.2020 STM ohjeistusta.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Alueellinen koordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui ylimääräiseen kokoukseen lauantaina 28.11. alueen heikentyvän epidemiatilanteen vuoksi.

Koronatartuntojen määrä alueella on lisääntynyt merkittävästi edeltävän viikon aikana. Ryhmä totesi, että Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Koordinaatioryhmä valmistelee alueelle laajamittaisia leviämisvaiheen suosituksia STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Suosituksista tiedotetaan tiistaina 1.12.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 28.11.2020

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu tänään 28.11.2020 kuusi uutta tartuntaa. Uudet tartunnat on todettu ihmisillä, jotka on jo aiempien altistusten perusteella asetettu altistuskaranteeniin.    

Uusia joukkoaltistumisia on todettu alueellamme salibandyssä, joogassa, kuorossa, jumpassa, jalkapallossa ja futsalissa. Joukkoaltistumisiin liittyvät henkilöt on tavoitettu henkilökohtaisesti ja heidät on asetettu karanteeniin. Karanteenissa ja eristyksessä olevien määrä Kallion alueella on tällä hetkellä noin 350.    

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion pandemiatyöryhmä kehottaa välttämään ryhmissä tapahtuvaa harrastamista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.  

Kallion kunnista Sievi nousi tänään THL:n koronakartalle. Koronakartalle nousevat kunnat joissa todettuja tapauksia on 5 tai enemmän. 

Hygieniaohjeiden ja voimassa olevien suositusten huolellinen noudattaminen on nyt erityisen tärkeää, jotta viruksen leviäminen alueellamme voidaan pysäyttää. Jos olet flunssainen, hakeudu herkästi koronatestiin. Töihin, kouluun, päivähoitoon tai harrastuksiin ei flunssaoireisena tule mennä.  

Maskisuositus on voimassa koko Kalliona alueella. Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä kun asioit julkisissa tiloissa, esimerkiksi kaupassa. 

Sosiaaliset kontaktit kannattaa rajata minimiin.  

Lisätietoja:

Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, p. 044 419 5002. 

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Kansalaisopisto Koronavirus Yleinen

Tärkeä tiedote

Koronavirustilanne pahenee – Ylivieska rajoittaa palvelujaan 28.11. alkaen.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntatautiviranomaiset suosittavat, että Kallion alueella ihmisten välisiä sosiaalisia kontakteja rajoitetaan 6.12.2020 saakka. Tästä syystä Ylivieskan kaupunki ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin lauantaista 28.11. alkaen:

YLIVIESKASSA kaikki kaupungin toimesta harjoitettu ryhmäliikuntatoiminta keskeytetään 6.12.2020 saakka ml. Ylivieskan seudun kansalaisopiston ryhmät Ylivieskassa ja teatteri Artterin yleisötilaisuudet perutaan 6.12.2020 saakka. Myös harrastetoiminta keskeytetään 6.12. saakka. Tämä koskee myös Vuokravaraston, Jedun ja Artterin tiloissa toimivia kansalaisopiston liikunnallisia ryhmiä.

Ylivieskan kaupunki sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntatautiviranomaiset suosittelevat vahvasti maskien käyttöä alueellaan.

SIEVISSÄ liikuntasalit (Monitoimihalli, Kiiskilän ja Korhosen liikuntasalit) on suljettu 27.11.-6.12.2020.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Koronavirustilanne pahenee – Ylivieska rajoittaa palvelujaan 28.11. alkaen

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntatautiviranomaiset suosittavat, että Kallion alueella ihmisten välisiä sosiaalisia kontakteja rajoitetaan 6.12.2020 saakka. Tästä syystä Ylivieskan kaupunki ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin lauantaista 28.11. alkaen:

 • Uimahalli ja kaikki kaupungin omistuksessa olevat sisäliikuntatilat (ml. jäähalli ja koulujen tilat) suljetaan harrastuskäytöltä 6.12.2020 saakka. Mahdollisesti sulkuajankohdalle sovitut kilpaurheilutapahtumat voidaan järjestää ilman yleisöä turvaohjeet huomioiden.
 • Kaikki Ylivieskan kaupungin toimesta harjoitettu ryhmäliikuntatoiminta keskeytetään 6.12.2020 saakka (ml. Ylivieskan seudun kansalaisopiston ryhmät Ylivieskassa).
 • Kirjasto pysyy auki rajoitustoimenpitein. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat perutaan. Omatoimilehtisali on suljettuna 6.12. saakka.
 • Kulttuurikeskus Akustiikan, nuorisotalo Sputnikin ja teatteri Artterin yleisötilaisuudet perutaan 6.12.2020 saakka. Myös harrastetoiminta keskeytetään 6.12. saakka.
 • Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston toimintaa ei keskeytetä, opiston toimesta ohjeistetaan erillisistä rajoitustoimista.
 • Ylivieskan Kehityspalvelut YTEKin sekä Ohjaamon tilat pysyvät auki.
 • Lukioissa maskisuositus on voimassa sekä opiskelijoilla että opettajilla. Ylivieskan kaupunki hankkii koulutuksenjärjestäjänä maskit opiskelijoille.

Ylivieskan kaupunki sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntatautiviranomaiset suosittelevat vahvasti maskien käyttöä alueellaan. Lisäksi sosiaaliset kanssakäymiset pienissäkin ryhmissä suositellaan peruttavaksi alkavan viikonlopun aikana.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ylivieskan kaupungin tiedote asukkaille koronatilanteesta ja sen vaikutuksista

Eilen illalla Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatiotyöryhmä linjasi Pohjois-Pohjanmaan siirtyneen epidemian kiihtymisvaiheeseen. Epidemian leviämisen hillitsemiseksi linjattiin, että koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella otetaan käyttöön epidemian kiihtymisvaiheen suosituksia. Tämä koskee myös Ylivieskaa.

Tämän lisäksi eilen illalla saatiin vahvistus kolmesta koronatartunnasta Raudaskylän Kristillisellä Opistolla. Altistuneita on pääasiassa oppilaiden ja henkilöstön joukossa. Tällä hetkellä tilanne on rauhallinen. Tartunnan saaneet ja heidän lähikontaktinsa ovat karanteenissa ja altistuneita kartoitetaan ja heihin on oltu ja ollaan yhteydessä 24.11. ja 25.11. aikana. Kaikki oireiset testataan.

Tartuntatapausten ja koordinaatiotyöryhmän linjausten vaikutukset kaupungin toimintoihin

Perusopetus

Raudaskylän Kristillisen opiston opetus on siirretty etäopetukseen tästä päivästä alkaen. Lisäksi tukipalveluhenkilöstö siirtyy mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Ylivieskan muiden oppilaitosten osalta tilanne on rauhallinen, eikä tarvetta etäopetukseen siirtymiseen ole. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan kaupungin nettisivuilla sekä suoraan Wilman kautta oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Lukio

Toisen asteen oppilaille on annettu maskisuositus huomisesta torstaista alkaen. Suositus on voimassa myös Ylivieskan lukiolla. Maskien jakamisesta tiedotetaan koulun toimesta suoraan oppilaille.

Kaupungintalo

Kaupungintalo suljetaan vierailijoilta. Pyydämme asiakkaitamme ottamaan yhteyttä henkilöstöömme suoraan puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Sulku on voimassa 31.12.2020 saakka.

Jokilaaksojen pelastuslaitos

Ylivieskan paloasema suljetaan vierailijoilta ja Ylivieskan sopimuspalokunnan harjoitukset perutaan toistaiseksi.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Ylivieskan kaupunki korostaa, että harrastustoimintaa voidaan toteuttaa hyvin erilaisilla tavoilla. Kaikessa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisää muutoksia, jotka vähentävät viruksen leviämisen riskiä. Ylivieskan kaupunki ei luokittele harrastuksia korkean ja matalan riskin lajeiksi. Kaupunki edellyttää jokaiselta toimijalta suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta.

Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat:

 • Harrastustoimintaan osallistutaan ehdottoman terveenä.
 • Harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois silloin kun se on mahdollista (pukuhuoneen käytön minimoimiseksi).
 • Vältetään ryhmien sekoittamista.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Saattajien ja huoltajien oleskelua tiloissa vältetään. Milloin tätä ei voida välttää, tulee saattajilla ja huoltajilla olla maskit päällä koko tilassa oleskelun ajan.
 • Ryhmien kokoa pienennetään mahdollisuuksien mukaan. Tämä koskee myös erilaisia harrasteryhmiä.
 • Turvaetäisyyksien säilyttämistä korostetaan.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos mahdollisuuksien mukaan.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.

Kasvomaskien käyttö harrastustoiminnassa

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 15 vuotta täyttäneille kaikissa sisäliikunta- ja harrastetiloissa 26.11.-18.12.2020. Maskisuositus ei koske liikuntasuoritusta.

Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää.

Asiakkaiden tulee hankkia kasvomaskinsa itse. Maskin tulee olla puettuna saavuttaessa sisäliikunta- ja harrastetiloihin. Maskia tulee käyttää liikuntatilojen lisäksi aulatiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa, katsomoissa ja muissa vastaavissa tiloissa.

Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.

Liikuntatilat

Toimipisteet pidetään auki. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja mahdollisiin muutoksiin varaudutaan.

Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista tiloissa seurataan aktiivisesti. Asiakkaita ohjataan huolehtimaan turvaetäisyyksistä sekä monikanavaisella viestinnällä että tarvittaessa sanallisesti ohjeistamalla. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta.

Mikäli turvaetäisyyksien toteumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi, esimerkiksi puoleen normaalitilanteesta. Asiakasmäärä arvioidaan aina tila- ja tilannekohtaisesti, ei kiinteistökohtaisesti.

Ottelut, esitykset ja pelit

Yleisötilaisuuksissa, kuten otteluissa, esityksissä ja peleissä, noudatetaan viranomaisohjeita. Kaupungin sisäliikuntatilojen katsomoissa suositellaan käytettävän kasvomaskia. Katsomoissa ja tapahtumissa huolehditaan turvaväleistä ja muusta terveysturvallisuudesta. Kaikissa peleissä ja turnauksissa, riippumatta sarjatasosta, noudatetaan yleisötilaisuuksien ohjeita.

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

Ylivieskan kaupunki vetoaa yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toteuttamaan toimintaan, että ne noudattaisivat omassa toiminnassaan samoja toimintatapoja kuin kaupunki viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin