Kategoriat
Koronavirus Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Ylivieskan kaupungin toiminnot 15.2. alkaen

Laajennettu johtoryhmä kokoontui perjantaina 12.2. linjaamaan kaupungin rajoitustoimenpiteistä Pohjois-Suomen AVI:n kokoontumisrajoitusten ja Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten perusteella.

Koronatilanne kaupungissa on heikentynyt helmikuun alun tilanteesta ja tänä aikana Jokirannan koulu on jouduttu siirtämään etäopetukseen.  

Kaupungin toiminnot ajalle 15.2.–21.2.

 • Lukion abiturientit jatkavat lähiopetuksessa. 1. ja 2. vuosikurssin oppilaat siirtyvät lähiopetukseen 22.2. alkaen. Jos kuitenkin tartuntatilanne muuttuu olennaisesti, etäopetuksen jatkaminen on mahdollista.
 • Ylivieskalaisten alle 18-vuotiaiden ohjattu ryhmäharrastustoiminta kaupungin sisäliikuntatiloissa ja jäähallissa on mahdollista maksimissaan 10 henkilön ryhmissä.
  • Harrasteryhmät vastaavat siitä, että vuorojen vaihtuessa ryhmät eivät kohtaa.
 • Ottelu- ja kilpailutoimintaa ei järjestetä joukkuelajeissa sisätiloissa (ml. jäähalli).
 • Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suosituksesta sisäliikuntatilat pysyvät suljettuna. Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet turvataan erityisjärjestelyin. Aloitamme kartoituksen mahdollisista erityisjärjestelyistä, miten tilojen avaaminen voitaisiin toteuttaa AVI:n voimassa olevia rajoitustoimenpiteitä noudattaen. Myös seurat voivat esittää omia ehdotuksiaan toimintamalleista.  
 • Yli 18-vuotiaiden harrasteryhmien rajoitukset pysyvät ennallaan Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti.
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Koronaohjeistuksia

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Kasvatus ja opetus Koronavirus Vapaa-ajan palvelut Yleinen

Ylivieskan kaupungin rajoitukset 26.1.2021 alkaen

Alueellinen koordinaatioryhmä antoi 20.1. uudet suositukset Pohjois-Pohjanmaalle, suositukset ovat voimassa 1.2.2021 asti. Ylivieskan laajennettu johtoryhmä kokoontui maanantaina 25.1. päättämään Ylivieskaa koskevista rajoitustoimenpiteistä.

Kaupungin rajoitusten muutokset koskevat sekä lukion abiturientteja että alle 18-vuotiaiden ohjattuja harrasteryhmiä 26.1. alkaen

 • Lukion abiturientit palaavat lähiopetukseen tiistaista 26.1. alkaen. Näin varmistetaan tasapuolinen valmistautumismahdollisuus kevään ylioppilaskirjoituksiin. Lähiopetuksen aikana on voimassa maskisuositus.
 • Lukion 1. ja 2. vuosikurssit jatkavat vielä etäopetuksessa.
 • Ylivieskalaisten alle 18-vuotiaiden ohjattu ryhmäharrastustoiminta kaupungin sisäliikuntatiloissa ja jäähallissa voi käynnistyä maksimissaan 10 henkilön ryhmissä 26.1. alkaen.
 • Harrasteryhmät vastaavat siitä, että vuorojen vaihtuessa ryhmät eivät kohtaa.
 • Ottelu- ja kilpailutoimintaa ei järjestetä joukkuelajeissa sisätiloissa (ml. jäähalli).
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelumahdollisuudet turvataan erityisjärjestelyin.
 • Kaupungin sisäliikuntatilat ml. jäähalli pysyvät kiinni yleisöltä ja yli 18-vuotiaiden ryhmiltä 1.2.2021 saakka.
 • Ylivieskan Seudun Kansalaisopiston ja Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston yksilö- ja ryhmäopetus alle 18-vuotiaiden osalta käynnistetään. Tarkemmat tiedot järjestelyistä opistoilta.
 • Yli 18-vuotiaiden harrasteryhmien rajoitukset pysyvät ennallaan.

Alueellisen koordinaatioryhmän suositukset viranomaisille

Yleisötilaisuudet

 • Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Julkiset tilat

 • Kuntien hallinnoimat julkiset tilat voidaan pitää kuntien harkinnan mukaan ja paikallinen epidemiatilanne huomioiden avoimena, jos turvallinen asiointi niissä voidaan varmistaa. Tällä turvataan kuntalaisten oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

Suositukset väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita).

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
 • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
 • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista

Yksityistilaisuudet

 • Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta

 • 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta pidetään keskeytettynä. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena.
 • Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta voi jatkua. Tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset epidemiologisen tilanteen mukaan.

Julkiset tilat

 • Koordinaatioryhmä kehottaa yksityisiä toiminnanharjoittajia pitämään suljettuna yleiset tilat kauppakeskuksissa, esim. lasten leikkipaikat.

Ikääntyneet ja riskiryhmät

Opetuksen järjestäminen

 • Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut, ja yliopistot jatkavat etäopetuksessa. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta.
 • Ylioppilaskirjoituksiin tai muihin vastaaviin päättökokeisiin valmistava välttämätön lähiopetus voidaan järjestää.

Etätyösuositus

 • Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti

Etäkokouskäytännöt

 • Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa

Ravitsemusliikkeet

 • Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti
Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ylivieskan kaupungin rajoitustoimenpiteet 1.2.2021 saakka

Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä on tehnyt päätöksensä toimintojen rajoituksista. STM:n linjauksen mukaan, leviämisvaiheessa olevilla alueilla ei ole mahdollisuutta vähentää rajoituksia vaan aikaisemmat rajoitustoimet jatkuvat ennallaan. Muutokset keskittyvät maskisuosituksen laajentamiseen alakoulujen 6-luokkalaisiin. Annetut suositukset ovat voimassa 1.2.2021 saakka.

Ministeri Kiuru korosti tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa, että erityisesti on huolehdittava siitä, että leviämisvaiheen toimenpiteet toteutetaan täysimääräisenä ja yhdenmukaisena kaikilla leviämisvaiheen alueilla. Lisäksi hän muistutti kuntia noudattamaan toimenpiteitä tiukimman mahdollisen tulkinnan mukaan.

Ylivieskassa seuraavat rajoitustoimenpiteet ovat voimassa 1. helmikuuta saakka:

 • Ylivieskan kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevat julkiset tilat pysyvät suljettuna.
 • Uimahalli ja kaikki kaupungin omistuksessa olevat sisäliikuntatilat (ml. jäähalli ja koulujen tilat) pysyvät suljettuna harrastus- ja yksityiskäytöltä 1.2.2021 saakka.

Huipputasolla ammattimaisesti kilpailevien urheilijoiden harjoittelumahdollisuudet turvataan. Harjoitusvuorot jaetaan vt. liikuntajohtajan toimesta. Poikkeavat harjoitteluolot ovat voimassa rajoitustoimenpiteiden ajan 1.2.2021 saakka.

 • Kaikki Ylivieskan kaupungin toimesta harjoitettu ryhmäliikuntatoiminta pysyy keskeytyksissä 1.2.2021 saakka (ml. Ylivieskan seudun kansalaisopiston ryhmät Ylivieskassa).
 • Kirjasto pysyy auki rajoitustoimenpitein. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat perutaan. Omatoimilehtisali on suljettuna 1.2.2021 saakka.
 • Kulttuurikeskus Akustiikka, nuorisotalo Sputnik ja teatteri Artteri on suljettuna 1.2.2021 saakka.
 • Ylivieskan Seudun Musiikkiopiston toiminta jatkuu ennallaan, opiston toimesta ohjeistetaan erillisistä rajoitustoimista.
 • Ylivieskan Kehityspalvelut YTEKin tilat pysyvät auki.
 • Ohjaamo ja Jelppiverkko toimii etätyösuosituksen mukaisesti.
 • Työllisyyspalveluiden toiminta jatkuu ennallaan.
 • Lukio jatkaa etäopetuksessa. Kevään 2021 osalta penkkarit sekä vanhojen tanssit siirretään.
 • Esi- ja perusopetuksessa (0.-9. lk) ei siirrytä tässä vaiheessa etäopetukseen. Etäopetukseen voidaan siirtyä vain siinä tapauksessa, jos paikallinen tartuntatautiviranomainen tai AVI niin päättää.
 • Maskisuositus on voimassa Jokirannan koululla 7.–9.-luokilla sekä alakoulujen 6-luokkalaisilla. Yhdistelmäluokilla maskit jaetaan myös 5-luokkalaisille. Oppilaille jaetaan maskeja kaupungin toimesta.
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 anta-maa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 19.1.-1.2.2021. Määräys liitteineen luettavissa täältä

Ylivieskan kaupunki sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntatautiviranomaiset suosittelevat vahvasti maskien käyttöä alueellaan.

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös ajalle 19.1.-1.2.2021 koskien yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia Pohjois-Pohjanmaan alueella

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 21.9.2020 antamaa ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 19.1.2021-1.2.2021

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Sosiaali ja terveys Yleinen

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 12.1.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on annettu tänään ensimmäiset koronavirusrokotukset Kallion henkilöstölle. Ensimmäisenä rokotusvuorossa ovat koronapotilaita hoitavat ja koronanäytteitä ottavat työntekijät.   

Palveluasumisessa ja vuodeosastoilla vieraileminen  

Kallion palveluasumisen yksiköissä ja vuodeosastoilla voi vierailla hygieniaohjeet huomioiden:   

 • Sovi käynnistä etukäteen puhelimitse. Saat henkilökunnaltamme ohjeet turvalliseen vierailuun.  
 • Tule vierailulle vain terveenä ja oireettomana  
 • Vierailulle voi tulla 1–2läheistä kerrallaan.  
 • Huolehdi käsihygieniasta ja käytä koko tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta.  
 • Henkilökunta opastaa ja auttaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.  
 • Pidä 1–2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan  
 • Älä turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan huoneeseen.  
 • Soita huoneeseen tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.  

Suositukset ja rajoitukset

Pohjois-Pohjanmaan alueen suositukset ja rajoitukset ovat voimassa 18.1. saakka. Alueellinen koordinaatioryhmä arvioi niiden jatkoa tänään. Voimassa olevat suositukset ja rajoitukset löytyvät osoitteesta www.oyskorona.fi.  

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ei tällä viikolla ole toistaiseksi todettu uusia koronavirustartuntoja. 

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 11.1.

Ylivieskassa  Rose Grillillä ja Prisman ravintolamaailmassa asioineet ovat mahdollisesti altistuneet koronavirustartunnalle viime viikolla.  

Jos asioit

 • Rose Grillillä 6.1.2021 klo 17–23 tai  
 • Prisman Ravintolamaailmassa 7.1. klo 12–13,

seuraile oireitasi ja hankkiudu matalalla kynnyksellä koronavirustestiin.  

Lisätietoja: Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 8.1.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todetaan viikoittain uusia koronavirustartuntoja.  Viruksen leviämien estämiseksi on erittäin tärkeää, että lievissäkään flunssaoireissa ei mennä kouluun, päivähoitoon, asioille, töihin tai harrastuksiin. Jos sinulla on vähäisiäkään koronavirukseen viittaavia oireita, pysyttele kotona, vältä lähikontakteja ja hankkiudu herkästi koronatestiin.  

Viime viikkojen aikana tartuntoja on todettu eniten Sievin kahdessa tartuntaketjussa. Sievin tilanteeseen liittyen tehdään parhaillaan testauksia, ja on mahdollista, että uusia positiivisia tuloksia ilmaantuu myös viikonlopun aikana.  

Ohjeita ulkomailta saapuville 

Suomessa on todettu Britanniasta ja Etelä-Afrikasta peräisin olevia muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia. Muuntunut virus voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Muunnoksen leviämisen estämiseksi viranomaiset ohjaavat Suomeen Britanniasta tai Etelä-Afrikasta saapuvia rajanylityspaikoilla tehostetusti koronavirustestiin ja karanteeniin.  

Jos olet oleskellut Britanniassa tai Etelä-Afrikassa 7.12. tai sen jälkeen, hakeudu koronatestiin heti Suomeen saavuttuasi, vaikka olisit oireeton tai jo käynyt testissä. Myös muualta ulkomailta saavuttaessa koronatestausta suositellaan. Tavoitteena on tunnistaa kaikki virusmuunnoksen tautitapaukset ja tartunnalle altistuneet mahdollisimman nopeasti. 

Jos olet ollut altistunut koronalle Britanniasta tai Etelä-Afrikasta saapuneen henkilön välityksellä, noudata tiukasti karanteenimääräystä ja pysy erillään muista ihmisistä 14 vuorokautta. Hankkiudu testiin oireista riippumatta heti, kun altistuminen on havaittu, ja uudelleen ennen karanteenin lopettamista. 

Kaikki matkustajalennot Iso-Britanniasta on keskeytetty 11.1. asti. Viranomaiset ohjaavat Suomeen Britanniasta tai Etelä-Afrikasta saapuvia rajanylityspaikoilla tehostetusti koronavirustestiin ja karanteeniin.  

Omaehtoinen karanteeni 

Suomeen saa 11.1.2021 alkaen tulla ilman omaehtoista karanteenia Thaimaasta, Uudesta-Seelannista, Etelä-Koreasta, Australiasta ja Ruandasta. Muista maista saapuville suositellaan 10 vrk omaehtoista karanteenia.  

Voit lyhentää omaehtoista karanteenia kahdella vapaaehtoisella testillä. 

 • Jos sinulla on Suomeen saapuessasi korkeintaan 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestistä, mene toiseen koronatestiin aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Jos tämän toisen testin tulos on negatiivinen, voit keskeyttää omaehtoisen karanteenin.  
 • Jos sinulla ei ole alle 72 tuntia vanhaa todistusta negatiivisesta koronatestistä, suosittelemme omaehtoista karanteenia riippumatta siitä, kauanko viivyt Suomessa. Voit lyhentää karanteenia menemällä koronatestiin heti, kun saavut Suomeen. Mene toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voit lopettaa omaehtoisen karanteenin.  


Kun odotat testituloksia, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi.  

Sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin,  

 • jos sinulla on lääkärintodistus siitä, että olet sairastanut COVID-19-taudin alle 6 kuukautta sitten. 
 • Jos sinulla on Suomeen saapuessasi alle 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestistä ja oleskelet Suomessa alle 72 tuntia. 


Lue lisää: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Pohjois-Pohjanmaa edelleen leviämisvaiheessa 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi eilen torstaina, että Pohjois-Pohjanmaa on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa. Tartuntojen määrä on alueella jatkunut joulun pyhien jälkeen kasvusuunnassa: viikolla 53 tartuntoja todettiin kaikkiaan 126, mikä on yli puolet enemmän kuin sitä edeltäneellä viikolla. Viikolla 1 tartuntoja oli torstai-iltapäivään mennessä todettu yhteensä 79 ja määrän oletetaan asettuvan vähintään viikon 53 tasolle. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt 1650 tartuntaa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa seitsemän potilasta. 

Suuri osa nyt todetuista tartunnoista on tapahtunut perheen tai muun lähipiirin sisällä. Myös joulun ja uudenvuoden vierailut näkyvät tartuntamäärissä. Huolestuttavaa on, että yhä useampi tartunnan lähde jää selvittämättä. Tautia on väestössä selvästi siis liikkeellä, mutta samaan aikaan koronatestiin hakeutuneiden määrä on jäänyt joulun ja uudenvuoden aikaan alhaiseksi. Ryhmä muistuttaa, että keskeinen tekijä epidemian hallinnassa on hakeutuminen koronatestiin heti, kun pieniäkään oireita ilmenee. 

Koordinaatioryhmän alueelle aikaisemmin antamat suositukset ovat voimassa 18. tammikuuta saakka. Suositusten jatkamista tarkastellaan seuraavan kerran tiistaina 12. tammikuuta. 

Hygieniaohjeita sekä voimassaolevia suosituksia ja rajoituksia tulee noudattaa edelleen. Käytä maskia kun käyt kaupassa tai asioilla, pidä 1–2 metrin turvaetäisyys, pese kädet usein vedellä ja saippualla ja käytä tarvittaessa käsihuuhdetta. Lataa matkapuhelimeesi Koronavilkku.  

Jos sinulla on lieviäkään koronavirustartuntaan viittaavia oireita, hankkiudu herkästi koronatestiin. Yhteystiedot: 

 • Kallion pandemiavastaanotto, p. 08 419 5140 (ark. klo 8–15).  
 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuollon asiakas voi pyytää lähetettä koronavirustestiin myös työterveyshuollosta: Ylivieska, Sievi ja Alavieska p. 08 419 5360, Nivala p. 08 419 6630 
 • Lapselle lähetettä voi pyytää neuvolan terveydenhoitajalta tai kouluterveydenhoitajalta. soittopyynnöt omalle terveydenhoitajalle numerosta p. 08 419 6501 (ma–pe klo 8–13). 
 • Iltaisin ja viikonloppuisin soita Oulaskankaan yhteispäivystyksen koronanäytteenottoon, p. 08 315 7575. 

Lisätietoja:   Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 7.1.2021

Koronavirustesteihin  on hakeuduttu Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella joulun ja vuodenvaihteen aikana aiempaa vähemmän. Uusia tapauksia todetaan alueellamme kuitenkin viikoittain, joten vähäistenkin koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi tulee hakeutua herkästi testiin. 

Alueemme tuorein vahvistettu koronatartunta todettiin eilen keskiviikkona Sievissä, kun Sievin tartuntaluku nousi kahteenkymmeneenkolmeen. Tapauksella ei ole yhteyttä Sievissä aiemmin todettuun ketjuun.  

Alavieskassa tartuntoja on todettu yhteensä 5, Nivalassa 26 ja Ylivieskassa 54. (Koronakartta 7.1.2021)

Maskien jako on jälleen käynnistynyt joulutauon jälkeen. Vähävaraisille tarkoitettuja maskeja jaetaan maanantaisin Ylivieskassa, tiistaisin Nivalassa ja Alavieskassa ja torstaisin Sievissä. Katso maskien jakoajat ja –paikat täältä

Suosittelemme välttämään palveluasumisen yksiköissä vierailua 18.1.2021 saakka. Vuodeosastoilla vieraileminen on kielletty 18.1.2021 saakka. Jos läheisesi on saattohoidossa, ole yhteydessä hoitavaan yksikköön vierailun järjestämiseksi.  

Leviämisvaiheen suositukset ovat alueellamme edelleen voimassa. Muista hyvä käsi- ja yskimishygienia, 1–2 metrin turvaetäisyys ja maskin käyttö. Jos olet flunssainen, pysyttele kotona ja hankkiudu herkästi koronatestiin. 

Lisätietoja:   Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin
Kategoriat
Koronavirus Yleinen

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 21.12.2020

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todettiin sunnuntaina kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat sijoittuvat Nivalaan ja Ylivieskaan. Nivalan tapaus on peräisin ulkomailta, ja tapaukseen liittyen muutama ihminen on asetettu altistuskaranteeniin. Ylivieskan tartunta liittyy aiemmin todettuun ketjuun. 

Eiliset tartunnat mukaan lukien Kallion alueella on todettu 14.–20.12.2020  yhteensä kolme uutta koronavirustartuntaa. Näistä yhden, 16.12. Ylivieskassa todetun tapauksen alkuperä jäi epäselväksi.  

Tänään maanantaina uusia tartuntoja ei toistaiseksi ole todettu. 

Vaikka tartuntojen määrä on laskenut, koronatartunnan riski alueellamme on yhä todellinen. Jotta tartuntamäärät eivät lähde nousuun, on tärkeää noudattaa hygieniaohjeita sekä voimassa olevia suosituksia:

 • Pese kädet usein vedellä ja saippualla. Käytä tarvittaessa käsihuuhdetta.
 • Käytä maskia.  
 • Pidä 1–2 metrin turvaetäisyys.
 • Jos olet sairas, pysyttele kotona. Hankkiudu herkästi koronavirustestiin.  

Ylivieskan terveyskeskuksen koronanäytteenotto on suljettu 24.–27.12.2020, 1.–3.1.2021 ja 6.1.2021. Tänä aikana näytteenotto on Oulaskankaan yhteispäivystyksessä,  https://www.ppshp.fi/Toimipaikat/Oulaskangas/Yhteispaivystys/Pages/default.aspx 

Mikäli Kallion alueen koronatilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, tiedotamme niistä myös jouluna. Muussa tapauksessa ajalla 23.12.2020–6.1.2021 päivittäistiedotteita ei lähetetä.  

Tartuntamääriä voi seurata THL:n koronakartalta https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26 

Epidemiatilanne Pohjois-Pohjanmaalla: oyskorona.fi 

Lisätietoja:  Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Jaa sosiaalisessa mediassa:
FacebookTwitterShare
Takaisin